Aszisztencia 561 Kft. - jogszabalyok
Jogszabályok

Érvényben lévő – a tevékenységi körhöz kapcsolódó – jogszabályok:


A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
a cikk megtekintéséhez kattintson ide

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
a cikk megtekintéséhez kattintson ide

A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet
a cikk megtekintéséhez kattintson ide


A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet
a cikk megtekintéséhez kattintson ide


A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
a cikk megtekintéséhez kattintson ide


A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
a cikk megtekintéséhez kattintson ide


A nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet
a cikk megtekintéséhez kattintson ide


A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet
a cikk megtekintéséhez kattintson ide


Az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet
a cikk megtekintéséhez kattintson ide


Az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 181/2011/EU rendelete
a cikk megtekintéséhez kattintson ide


A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII.20.) MT rendelet
a cikk megtekintéséhez kattintson ide


A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet
a cikk megtekintéséhez kattintson ide


Az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről szóló 309/2002. (XII.28.) Korm. rendelet
a cikk megtekintéséhez kattintson ide


A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény
a cikk megtekintéséhez kattintson ide


A 561/2006/EK rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
a cikk megtekintéséhez kattintson ide
a cikk megtekintéséhez kattintson ide


A 3821/85/EGK rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről
a cikk megtekintéséhez kattintson ide
a cikk megtekintéséhez kattintson ide


A közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV.4.) Korm. rendelet
a cikk megtekintéséhez kattintson ide


A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. Törvény
a cikk megtekintéséhez kattintson ide


A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény
a cikk megtekintéséhez kattintson ide


A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII.29.) Korm. rendelet
a cikk megtekintéséhez kattintson ide


A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról
a cikk megtekintéséhez kattintson ide


Az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben
a cikk megtekintéséhez kattintson ide


A nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól
a cikk megtekintéséhez kattintson ide


124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról
a cikk megtekintéséhez kattintson ide


2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
a cikk megtekintéséhez kattintson ide


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/15/EK IRÁNYELVE (2002. március 11.)a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről
a cikk megtekintéséhez kattintson ide


A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében
a cikk megtekintéséhez kattintson ide


A közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről
a cikk megtekintéséhez kattintson ide


A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló élelmezési költségtérítéséről 278/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet
a cikk megtekintéséhez kattintson ide


285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről
a cikk megtekintéséhez kattintson ide